Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Vraťme Evropě duši.

Debata o EU

Zapojte se s námi do debaty o EU, která probíhá ve všech členských zemích!
První etapa byla shrnuta 18.6.2021 na konferenci v Senátu ČR (jednalo se o půlroční práci expertních skupin). Máte-li chuť, prohlédněte si závěry pracovních skupin:Více...
Comments

Pozvánka do Velké Bíteše

Nina Nováková beseda Velká Bíteš

Comments

Podezřelý gender zmizel…

Podezřelý gender zmizel mávnutím kouzelného proutku – buďme klidní!Více...
Comments

Komentář Niny Novákové k dopisu prezidenta Macrona národům Evropy

Živé nás nedostanou
Francouzský prezident Macron, stejně jako většina politických stran v Evropě, považuje bezpečnost a obranu EU za svou prioritu, a není divu. Silná, suverénní a úspěšná Evropa je leckomu trnem v oku.
Více...
Comments

Veřejné slyšení v Petičním výboru PČR

VEŘEJNÉ SLYŠENÍ V PETIČNÍM VÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PČR
6. listopadu 2018 od 14 hodin, Sněmovní 1, č. 205


PETICE proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí Více...
Comments

Diskuse o Istanbulské úmluvě

Diskuse o Istanbulské úmluvě pokračují díky řadě iniciativ obyčejných lidí,kteří se chtějí dozvědět víc.Úřad vlády a několik neziskových organizací, kterým Istanbulská úmluva otevírá stálou finanční podporu - nikoliv z EU, ale od našeho státu, jdou zatím cestou dehonestování všech, kteří o Istanbulské úmluvě pochybují a domýšlejí rizika jejího uvádění do praxe.
Nejbližší beseda proběhne ve středu 10.10 2018 od 18 hodin v Hradci Králové, v Poslanecké sněmovně proběhne velká panelová diskuse 16.10.2018.od 9 hodin. Pozvánky ve formátu PDF stáhnete ZDE! Více...
Comments

PETICE proti ratifikaci Istanbulské úmluvy

PETICE
Proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí
Vážení členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prosíme, abyste nedali souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.
Zde jsou důvody, proč Istanbulskou úmluvu odmítáme a proč vyzýváme rozvážný Parlament, aby tak rozhodně nečinil ani v budoucnu. Udělá neocenitelnou službu evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili.
Více...
Comments

POZVÁNKA

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
P O Z V Á N K A
na kulatý stůl na téma

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva)
konaný pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4 , Praha 1 - Malá Strana, místnost č. A 22
11. května 2018 v čase 9:00 hod. – 12:00 hod.

Program:
Více...
Comments

Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě

Vážení členové Národního shromáždění Bulharska, Parlamentu České republiky, Zemského shromáždění Maďarské republiky, Národní rady Slovenské republiky. Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě.
Prosíme, abyste nedali souhlas k ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí“, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.Více...
Comments

Gender ve výchovně vzdělávacích programech

Vzdělávací a výchovná koncepce ČR je nesena pozitivními ideály sametové revoluce i myšlenkami Učitele národů.Více...
Comments