Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Vraťme Evropě duši.

Debata o EU

Zapojte se s námi do debaty o EU, která probíhá ve všech členských zemích!
První etapa byla shrnuta 18.6.2021 na konferenci v Senátu ČR (jednalo se o půlroční práci expertních skupin). Máte-li chuť, prohlédněte si závěry pracovních skupin:
První etapa byla shrnuta 18.6.2021 na konferenci v Senátu ČR (jednalo se o půlroční práci expertních skupin). Máte-li chuť, prohlédněte si závěry pracovních skupin:
Kultura
Životní prostředí a klima
Zahraniční věci, obrana a bezpečnost 
Sociální a zdravotní oblast
Ekonomika a instituce
Vzdělávání a mládež

Otázky pro Vás:
Které závěry pracovních skupin považujete za nejdůležitější? Se kterými závěry souhlasíte, se kterými vůbec nesouhlasíte? Co byste řešili jinak?
Druhá etapa běží právě teď a končí na jaře 2022. Cílem je shromáždit názory občanů.
Středoevropská inspirace ve spolupráci s dalšími subjekty občanské společnosti bude organizovat debaty v různých městech ČR od srpna 2021 do ledna 2022. Také Váš hlas může být slyšet!
Otázky pro Vás:
Na co jednotlivé státy samy nestačí, proto je správné postupovat společně? Které oblasti si každý stát musí řešit sám, protože všude je situace specifická a neopakovatelná. Jednotný „recept“ by spíše uškodil. Máte důvěru v budoucnost EU nebo pochybujete?
V DEBATÁCH NEBUDETE POUČOVÁNI, ŽÁDNÝ NÁZOR NEBUDE ZESMĚŠŇOVÁN, OVĚŘÍTE SI, JAK NA TOM VLASTNÉ SE SVÝM VZTAHEM K EU JAKO JEJÍ OBČANÉ JSTE.
Termíny a místa debat budou postupně zveřejňovány na webu ceinspiraiton.eu a na FB.

„Chceme vrátit Evropě duši. Jsme přesvědčeni, že krásná idea harmonického a zároveň dynamického soužití národů EU nemůže přežít jako byrokraticko-organizační konstrukt. Kam nevložíme srdce, tam nejsme připraveni k obětem. Nejsme-li připraveni něco obětovat, nemůžeme nic ochránit, ani rozvíjet.“

blog comments powered by Disqus