Vraťme Evropě duši.

O nás:
Jsme dobrovolná, nevládní, nezisková aliance občanů, kteří sdílejí úctu k univerzálním lidským hodnotám, k evropské kulturní a duchovní tradici, jejímž základem je odkaz antický, židovsko-křesťanský a humanistický. Členové spolku sdílejí také přesvědčení, že rodina je nejdůležitější přirozenou strukturou společenského systému.
.
Naším cílem je:
ochrana a posílení evropské kulturní identity a duchovní tradice
předávání základních hodnot evropské kultury mladé generaci
ochrana přirozené rodiny jako nejdůležitější součásti společnosti
posílení prestiže rodičovství
ochrana svobody myšlení, svědomí a náboženského vyznání ve všech oblastech společenského života
ochrana vědecké a pedagogické činnosti před ideologickými intervencemi

Činnosti spolku jsou zejména:
osvětová, publikační a vzdělávací činnost
pořádání konferencí, seminářů a přednášek na národní a mezinárodní úrovni
účast na konzultačních procesech a ve správních a jiných řízeních týkajících se otázek rodiny, rodičovství a svobody svědomí, myšlení a náboženského vyznání
komunikace s politickou reprezentací na národní a mezinárodní úrovni
organizování kampaní, konzultací a petic

Chceme vrátit Evropě duši.
Jsme přesvědčeni, že krásná idea harmonického a zároveň dynamického soužití národů EU nemůže přežít jako byrokraticko-organizační konstrukt.
Kam nevložíme srdce, tam nejsme připraveni k obětem.
Nejsme-li připraveni něco obětovat, nemůžeme nic ochránit, ani rozvíjet.