Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Vraťme Evropě duši.

PETICE proti ratifikaci Istanbulské úmluvy

PETICE
Proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí
Vážení členové Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, prosíme, abyste nedali souhlas k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.
Zde jsou důvody, proč Istanbulskou úmluvu odmítáme a proč vyzýváme rozvážný Parlament, aby tak rozhodně nečinil ani v budoucnu. Udělá neocenitelnou službu evropským zemím, jejichž politikové nebezpečí nerozpoznali nebo podcenili.
Více...
Comments

POZVÁNKA

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
P O Z V Á N K A
na kulatý stůl na téma

Úmluva Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí (Istanbulská úmluva)
konaný pod záštitou poslankyně Pavly Golasowské
Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4 , Praha 1 - Malá Strana, místnost č. A 22
11. května 2018 v čase 9:00 hod. – 12:00 hod.

Program:
Více...
Comments

Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě

Vážení členové Národního shromáždění Bulharska, Parlamentu České republiky, Zemského shromáždění Maďarské republiky, Národní rady Slovenské republiky. Prohlášení Středoevropské inspirace proti Istanbulské úmluvě.
Prosíme, abyste nedali souhlas k ratifikaci „Úmluvy Rady Evropy o prevenci a boji proti násilí na ženách a domácímu násilí“, známé jako Istanbulská úmluva, neboť je pro naše země nepotřebná a ve svých důsledcích nebezpečná. Znamená ohrožující zásahy do života státu a jeho institucí, zvláště škol, do života rodin i jednotlivců, do činnosti firem i občanských spolků. Otevírá dveře nebezpečným ideologickým trendům. Narušuje princip spravedlnosti, nejvyšší hodnoty právního státu.Více...
Comments