Vraťme Evropě duši.

Diskuse o Istanbulské úmluvě ve středu 10.10 2018 od 18 hodin v Hradci Králové
Diskuse o Istanbulské úmluvě v úterý 16.10 2018 od 9 hodin v Poslanecké sněmovně
Projev Niny Novákové na mírové konferenci ve Vienna International Centre 15. září 2017
Snaha přidat do základních vzdělávacích cílů ve školském zákoně „ vést děti k plnění povinností a plnění sociálních rolí“ a „ předávat dětem ve školách evropskou kulturu“ začala v roce 2016. Postupně se přidalo 86 poslanců… budeme působit i na novou Sněmovnu
Power Point
1. března 2018 proběhl v zaplněné aule Teologické fakulty UP v Olomouci seminář na téma gender.