Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Vraťme Evropě duši.

Podezřelý gender zmizel…

Podezřelý gender zmizel mávnutím kouzelného proutku – buďme klidní!
Mám ráda tu pohádku o Chytré horákyni a příměr o vlku, který se nažral, a koza zůstala celá. Na druhé straně nemám ráda, když se z lidí dělají b..., hlupáci. Dokonce ani z politiků ne!
Česká republika, respektive její vláda, podepsala tzv. Istanbulskou úmluvu už v roce 2016, smlouva však vstoupí v platnost a bude závazná až tehdy, když ji ratifikují obě komory Parlamentu. To se zatím odkládá, zejména proto, že se lidé začali ptát: “ Co máte pořád s tím genderem, proč tam je pojem genderová identita?“ Fanoušci úmluvy velmi nejasně odpovídají na logickou a praktické otázku: Co dobrého, správného a potřebného nemůžeme udělat bez úmluvy, když finanční prostředky musí jít tak jako tak z našeho rozpočtu? Jak měsíce plynou, stále více lidí chápe, že feministický třídní boj a genderová ideologie, jejichž zavedení do škol, do firem i na úřady Istanbulská úmluva výrazně otevírá dveře, nejsou lék na porouchané lidské vztahy, nýbrž nepřijatelné riziko.
Evropská unie přijala v září 2017 usnesení, v němž vyzývá Radu a Komisi, aby se zvýšil tlak na neposlušné a liknavé státy (kromě nás např. Slovensko a Maďarsko). Jedním z úkolů je v dialogu řešit výhrady, námitky a obavy, objasnit zavádějící výklady a mýty a především vysvětlit pojem genderově podmíněné násilí a gender vůbec. Úřad vlády se snaží už rok, ovšem po svém. Místo dialogu zesměšňuje a dehonestuje každého, kdo projeví odlišný názor a štědře rozdává nálepky homofob, transgenderfob a pravděpodobný ruský špión.
Velmi doporučujeme přečíst si celé usnesení Evropského parlamentu. Nebude Vám z toho asi volno, protože zjistíte, že odpůrci Istanbulské úmluvy nijak nepřehánějí. Setkáte se např, s pojmem „LGBTI ženy“, pochopíte, že případní kritici Prague Pride se řadí mezi zločince a svým uplatňováním práva na svobodné vyjádření názoru zásadně porušují lidská práva a stojí v řadě s rasisty. (P8_TA(2017)0329, 12. září 2017)
Vraťme se k usnesení Evropského parlamentu a k uplatnění principu výše zmíněného přísloví o vlkovi a koze. Na úřadu vlády přišli na nový nápad. Gender vysvětlovat nebudeme, dubové palice to stejně nepochopí. Připravíme stravitelnou podobu pro lid občanský a především pro politiky. Jednoduše upravíme český překlad. Tam, kde je„genderově podmíněné násilí“ napíšeme „násilí založené na pohlaví“. Výsledek je trochu legrační a trochu urážlivý, protože podceňuje každého, kdo si úmluvu přečte:
1. V článku 3, který vysvětluje pojmy použité v úmluvě, zůstala v bodu b definice genderu, která jasně říká, že se jedná o chování a projevy předávané kulturou, nikoliv o pohlaví 2. V článku 4, který hovoří o zákazu diskriminace, se v odstavci 3 dále píše o nepřípustnosti diskriminace „na základě pohlaví, genderu, ...sexuální orientace, genderové identity...“
Oba zvýrazněné pojmy se v českém textu už dále nevyskytují, takže můžeme být klidní?
Místo vysvětlování spoléhají na Úřadu vlády na úspěch manipulace a mystifikace. Místo překladu dostáváme návod, jak máme textu rozumět, nabízí se interpretace, která ve svém celku vlastně nedává smysl. Nechce se věřit, že se tomu nevzepře prof. Válková, nový zmocněnec Úřadu vlády pro lidská práva. Musí přece vědět, že tzv. Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy, nikoliv Evropské unie, a platná je pouze verze v úředních jazycích Rady Evropy, tedy anglická a francouzská.
V české verzi si můžeme plácat leccos, poslanci a senátoři ale zvednou – nebo nezvednou - ruku pro text v originále. Nebo se prof. Válková nevzepře?
blog comments powered by Disqus