Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Vraťme Evropě duši.

Vyhnat čerta ďáblem?

Analýza filosofa (Fuchs, Monitor č. 18) a politické provolání kněze (Štajner, Parlamentní listy) předepisují chybný lék na povrchní diagnózu.
V politických a byrokratických pozicích jsou i nebezpeční lidé. Není však pravda, že my musíme jejich diktát poslouchat. Musíme být bdělí a v případě potřeby zasáhnout. Vysoce ohroženým prostorem je v současnosti oblast vzdělávání a výchovy dětí. Od politiků řešení nečekejme - ozvat se teď musí rodiče, akademici a učitelé.
Teorie genderu přerostla v nelidskou ideologii. Chce, aby jednotlivci ztratili důležitou část svého vlastního já – svou sexuální identitu (aby nebyla mýlka: o svou identitu mají přijít i homosexuálové, neboť i oni se pohybují v rámci dvou pohlaví: on a ona. Cílem gender ideologie je nový druh tvora, zvaný TO).
Totalitární liberalismus se svým dogmatem „je zakázáno říkat, že je něco zakázáno“, je ideologie, která z člověka udělá zmatenou bytost. Ztratí svou typicky lidskou vlastnost, snahu rozlišovat mezi dobrem a zlem.
Třetí ideologií je naivní multikulturalismus. Podle ní, když se všichni vzdáme vlastní kultury, budeme žít v klidu. Zamlčuje existenci kultur, které považují za povinnost vlastní kulturu vnutit druhým. Počítá s vyvrácením kulturních stereotypů, jejichž darem je předvídatelnost, nutná k životu. V běžných situacích od lidí s důvěrou očekáváme standardní chování - jinak bychom se pohybovali v chaosu. Evropská kulturní identita existuje, její kořeny jsou nám jasné, a tak ji máme s hrdostí reprezentovat. Účelem pomoci druhým zajisté není poškození všech. Jako nositelé křesťanské kultury se proto neotočíme zády k lidem v nouzi, ale, jak nám velí rozum, sami se přitom nezničíme.
Žonglování s lidsko-právními pojmy je nebezpečnou pastí. Souhrn lidských práv a svobod, vycházející z přirozené lidskosti a zformulovaný jako odkaz ušlechtilého humanismu, rozhodně nemůže být „vylepšován“ kdejakým nápadem kreativních legislativců. Narůstající seznamy diskriminovaných skupin jsou velkým násilím: zcela nepřípustně vnášejí do vědy ideologii, odporují zdravému rozumu i žité praxi. Dusí nás sítě byrokracie a na podporu neodpovědných antidiskriminačních nápadů plýtváme prostředky.
To všechno ale nic nemění na faktu, že ideál evropského společenství je dobrý - pokud nezapřeme svou kulturu, opřeme se o přirozené společenství rodiny, popřejeme všem svobodu myšlení a přesvědčení a uplatníme vládu práva. To je řešení. Útěk z EU je útěkem do tmy.
Nina Nováková, předsedkyně Středoevropské inspirace
blog comments powered by Disqus